Живот и Стил

Отстранете ја главоболката со помош на точката „хоку“

Отстранете ја главоболката со помош на точката „хоку“

Кинезите веруваат дека секоја болест или болка е резултат од нарушен тек на енергијата во телото. Кинезите веруваат дека притисокот врз точката „хоку“ влијае врз протокот на енергијата. Според нив, таа точка помага при отстранување на главоболката.

Хоку точката е лоцирана на дланката на раката, помеѓу палецот и показалецот. За да ја пронајдете е потребно да ги споите овие два прста. Хоку точката се наоѓа на местото каде што ќе испакне мускулот.

Откако ќе ја пронајдете хоку точката, со другата рака притискајте ја, така што ќе го поставите палецот од горната и показалецот од долната страна на раката. Насочувајте го притисокот кон коската на показалецот. Правете го тоа една минута и потоа сменете ги рацете.

Во продолжение погледнете го видеото: